جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
کانال تلگرام جهان بیمه
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


نقش مدیریت بحران در سازمانها

محمد مویدعابدی | چهارشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۴، ۰۷:۵۱ ق.ظ

موضوع : نقش مدیریت بحران  در سازمانها

 

 

مقدمه

 

با توجه به روند رو  به رشد وقوع بحران ها  در سازمانها که امری نیز اجتناب ناپذیر میباشد و بمنظور مقابله با آنها برای موقعیتهای بحران برنامه ربزی در هر سازمان لازمست لذا در بحران ها علل شکست و موفقیت ها  می بایستی بررسی شود در این رابطه باید به نکات مشروحه زیر توجه نمود

-    در مرحله اول در بحران ها باید روشها و سازماندهی هایی که جایی مناسب داشته باشند در نظر گرفته تا خطرات را به حداقل رساند  درگام بعدی در موقع ایجاد بحران فرصتهای مناسب را به حداکثر باید رساند

باید در مرحله بعدی در بحران ها   برای مقابله با آن به برنامه های آموزشی توجه نمود  .در غیر اینصورت بحران ها تشدید و خسارات وارده به سازمانها غیر قابل تصور بوده و صدمات جبران ناپذیری را موجب میشود. بهرحال می توان به راهکار مبارزه با بحران ها بموقع پرداخت

 

  • محمد مویدعابدی

نقش استراتژیهای رقابتی بر عملکرد کسب و کار : با تأکید بر استراتژیهای مدیریت دانش

دکتر عباسعلی رستگار، یسری جعفریان 

چکیده

 جهانی سازی باعث شده است رقابت در دنیای کسب و کار افزایش یابد روبرو شدن با مشکلات باعث شده است شرکتها در دنیای رقابتی تلاش بیشتری داشته و کسب و کار خود را توسط یافتن راه های برای موفقیت سود رقابتی شان پا بر جا نگهدارند. هدف از این مقاله تحلیل و اندازه گیری اینکه چطور شرکتها با استفاده از استراتژیهای رقابتی و مدیریت دانش عملکرد کسب و کار خود را افزایش دهند. 3 پرسشنامه استاندارد برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری شامل 170 شرکت کوچک و متوسط

  • محمد مویدعابدی

بودجه عملیاتی

محمد مویدعابدی | چهارشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۴، ۰۷:۴۵ ق.ظ

 

 

 

بودجه عملیاتی

 

کیوان مختاری ناصری

 

چکیده

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمامی فعالیتهای مالی خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام        می دهد. از سوی دیگر از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی درقبال صرف منابع نادیده گرفته می شوند لذا ازمنابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. یکی از راه کارهای مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملیانی به جای بودجه ریزی سنتی است.

بکارگیری

  • محمد مویدعابدی

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی و ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران

محمد مویدعابدی | چهارشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۴، ۰۷:۴۱ ق.ظ

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی و ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران

چکیده

کلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک‌هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن‌ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک‌ها برای ادامه حیات خود باید ریسک‌ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک‌های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده‌ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک‌های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می‌باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است. برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با استفاده از نسبت‌های مالی مورد تعریف و اندازه‌گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم­افزار اس­پی­اس­اس[2]، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت‌های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. بنابراین می‌توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها تاثیر می­پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.

 

 

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک؛ ریسک نقدینگی؛ ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها؛ مدیریت دارایی و بدهی؛ تجزیه و تحلیل کانونی.

 

A Study on Relationship Between Asset-Liability Combination and Liquidity Risk of the Banks in Iran

 

Mohammad Arabmazar Yazdi, Associate of Shahid Beheshti University

Rafic Baghumian, Assistant of Shahid Beheshti University

Farzane kakekhani, Bachelor of Accounting, Shahid Beheshti University

Abstract
             All banks face the risk in their operations that are not able to destroy them but there is possibility to manage them. So banks for their survival, should control and reduce the risks that to do this, Identification of effective factors on various risks will be very helpful.One of the important risks with banks operation, is the liquidity risk. This study has been investigated the relationship between the composition of asset –liability and liquidity risk of the banks to identify factors affecting liquidity risk by the available data and information resources that is active banking system's balance sheet from 1386 to 1389, by using canonical analysis. For the Study,  the combination of liquidity risk and asset-liability variables, by using financial ratios were defined and measured. According to calculations done with the help of software SPSS, was clarified 98 percent of variability dependent variables (liquidity ratios) with the variability of independent variables (combination of asset - liability). So it can be said that the liquidity risk will be affected by the combination of assets-liabilities of banks and research hypotheses concerning the relationship between two sets of variables were established.

 

Key words: risk management; liquidity risk; The combination of asset-liability banks; management of assets and liabilities; canonical analysis.    

1.      مقدمه

در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک‌های مختلف دنیا، شاهد بحران‌ها، زیان‌ها و حتی ورشکستگی‌های متعدد بانک‌ها بوده‌ایم. بانک‌های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه‌های ناشی از نوسان‌های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران‌های متعددی روبرو شده‌اند. بحران‌های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم‌های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک‌ها را با جدیت بیش‌تر و کارشناسانه‌تری مورد توجه قرار دهند(شایان آرانی، 1380).

  • محمد مویدعابدی

مدیریت و رهبری تحول

محمد مویدعابدی | چهارشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۴، ۰۷:۳۷ ق.ظ

عنوان مقاله: مدیریت و رهبری تحولمولف/مترجم: فریبا مویدنیا
موضوع: مدیریت تحول


چکیده: تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمانها، طراحی و مدیریت شود. جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری دارد که به ایجاد سازمانهایی که به سمت فعال کردن پتانسیل های خود می پردازند بها دهد و در عین حال به حل بحرانها و شرایط اضطراری

  • محمد مویدعابدی

کسب درامد رویایی در هر شرایطی

محمد مویدعابدی | سه شنبه, ۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸ ق.ظ

کسب درامد رویایی در هر شرایطی

شما می‌دانید که لایق درآمدی بیشتر از درآمد کنونی خود هستید، اما چگونه از شرایط کنونی به درآمد رویا‌یی خود برسید؟ برایان تریسی مربی شغلی، متخصص آموزش و نویسنده‌ کتاب‌های پر‌فروش همیشگی، در کتاب جدیدش «کسب درآمد رویایی» روش‌هایی عامه‌پسند را آموزش می‌‌دهد تا درآمدتان را افزایش دهید و موانعی را که بسیاری با آنها روبه‌رو هستند معرفی می‌کند و انواع گوناگون روش‌ها و فعالیت‌هایی را بیان می‌کند که می‌تواند به شما کمک کند به گونه‌ای دیگر بیندیشید. با این‌که مطالب کتاب تا حدی تکراری است و شامل اطلاعات تخصصی اقتصادی نیست، اما دید‌گاه‌های باارزشی در مورد کشف توان به دست آوردن حداکثر درآمد را دارد.

  • محمد مویدعابدی

آمیزه های فروش بیمه

محمد مویدعابدی | سه شنبه, ۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۶ ق.ظ

ویژگی های  سوپراستارهای فروش بیمه :

ما درنهایت متوجه شدیم که تمامی این اشخاص موفق، ده ویژگی و خصیصه‌ی زیر را به‌طور مشترک در خود دارند. نکته‌ی جالبی که وجود دارد این است که شما نیز می‌توانید هرکدام از این ویژگی‌ها را درخودتان گسترش دهید و آنها را تبدیل به بخش جدایی‌ناپذیر از فعالیت های فروش و بازاریابی خود نمایید.

ویژگی شماره 1:

  • محمد مویدعابدی

معرفی انواع و پوشش‌های بیمه­ های مهندسی

محمد مویدعابدی | يكشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۴، ۰۷:۳۸ ق.ظ

 

معرفی انواع و پوشش‌های بیمه­ های مهندسی  Engineering Insurances

 

مقدمه

بیمه با ایجاد امنیت خاطر و آرامش روحی، نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی و پیش­بینی نشده را در اذهان کمرنگ کرده و از این طریق به روان شدن چرخه کار و زندگی کمک می­نماید. بدون پشتوانه و حمایت پوشش‌های بیمه­ای، فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی نیز همراه با بیم و عدم اطمینان خواهد بود.

با توجه به اینکه یکی از عوامل بنیادی در رشد و توسعه، امنیت سرمایه می­باشد و این امر نیز بدون وجود بیمه تحقق نخواهد یافت،‌ لذا شرکت سهامی بیمه ایران با توانائی پذیرش انواع پوششهای بیمه­ای و با هر سرمایه، تلاش نموده است تا ضمن ایجاد امنیت در سرمایه­گذاری، گامی مؤثر در ایجاد خدمات بهتر به بیمه‌گذاران محترم بردارد.

بیمه­های مهندسی از جمله رشته­های بیمه­ای است که تضمین­کننده امنیت سرمایه در بخش­های دولتی و خصوصی بوده و موجب گسترش فعالیتهای عمرانی، فنی مهندسی، تولیدی و رونق چرخه اقتصادی می­گردد.

انواع بیمه­ های مهندسی عبارتند از:

  • محمد مویدعابدی

ارایه چارچوبی جهت سنجش ارزش بلندمدت مشتریان در فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری

XML

  • محمد مویدعابدی

عدالت سازمانی

محمد مویدعابدی | چهارشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۰۷:۵۳ ق.ظ

عدالت سازمانی

ابعاد و تعاریف

در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه عدالت سازمانی[1] ابتدا توسط «گرینبرگ» به کار گرفته شد. به نظر «گرینبرگ» عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است. تحقیقات نشان داده‌اند که فرایندهای عدالت، نقش مهمی را در سازمان ایفا می‌کنند . رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آن‌ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی آن‌ها می‌شود. از سوی دیگر، افرادی که احساس بی‌عدالتی می‌کنند،

  • محمد مویدعابدی