جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
کانال تلگرام جهان بیمه
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


همه آنچه که در مورد بیـــــــــــــــــــــمه و علم مدیریت بیمه باید بدانیم...

محمد ( سهیل ) مویدعابدی هستم.فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه هستم.

اهم فعالیتهای اینجانب :

دفتر خدمات کامپیوتری 113 سال 1379

شرکت کامپیوتری گیلانا پالیز شبکه سال 1382

کافی نت نتیزن 1382

مدیربازاریابی شرکت طرح و اندیشه نو 1383

مدیر شرکت پخش گیلانه پالیزآفتاب 1385

کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران 1386

و مجری پیاده سازی شبکه های کامپیوتری در مدارس و بسیاری از شرکت های خصوصی و طراحی و مشاوره سایت ها و شرکت های فعال در تجارت الکترونیک و.....


مشاوره و ارائه راه حلهای فــــــــــــــــــــروش مبتنی بر وب (www)
ارائه تکنیکهای موفق بازاریابی آنلاین
فروشگاه اینترنتی
بیمه الکترونیک
بررسی آمادگی الکــــــــــــــــــــترونیکی سازمان ها و شرکت ها
کلیه امور مربوط به تجارت الکترونیک
ارائه مشاوره در زمینه امور بیمه ای
محمد مویدعابدی
مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بیمه
کارشنــــــــــــــــــــاس اداره خسارت اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایـــــــــــــــران

mail4insurance.ir@gmail.commail