جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

جهان بیمه

بیمه و همه آنچه که در مورد علم مدیریت بیمه باید بدانیم

__________________________
کانال رسمی جهان بیمه
کانال تلگرام جهان بیمه
کانال رسمی جهان بیمه
__________________________
4insurance.ir
__________________________


4insurance.ir
__________________________
جهان بیمه

_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

_______________________________

همه آنچه که در مورد بیمه و علم مدیریت بیمه و بازاریابی آن باید بدانیم

_______________________________

_______________________________
All you need to know about insurance and insurance management science
_______________________________
All about insurance and insurance management science should know
_______________________________

All you need to know about insurance and insurance management science
4insurance.ir


شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه(در حال حمل)

محمد مویدعابدی | شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۰۷ ب.ظ
تصویب کننده: شورای عالی بیمه تاریخ تصویب: 1389/11/20

شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه(در حال حمل)

 

شـورای عالـی بیمه در اجرای بند3 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامـی ایران و بیمه گـری و به منظور:
 • ساماندهی، ضابطه‌مند نمودن و استاندارد سازی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه
 • نظارت بر عرضه بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه
 • تامین حقوق بیمه گزاران وجوه در صندوق و وجوه در راه
 • تبیین و تعیین حقوق و تکالیف بیمه گزار و بیمه‌گر رشته بیمه‌ای وجوه در صندوق و وجوه در راه
در جلسه مورخ 19/8/1389، «شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه (در حال حمل)» را در شش فصل، نوزده ماده و یک تبصره به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول: کلیات
 • ماده 1- اساس قرارداد:
  این بیمه‌نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316، قوانین و مقررات بیمه، عرف بیمه‌گری و پیشنهاد کتبی مورخ ... بیمه گزار (جزء لاینفک بیمه‌نامه) تنظیم شده است. بخشی از پیشنهاد کتبی بیمه گزار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و هم‌زمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن به‌صورت‌کتبی به بیمه گزار اعلام شده است، جزء تعهدات بیمه‌ گر نیست
 • ماده 2- تعاریف و اصطلاحات :
  این اصطلاحات صرف‌نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشند، در این قرارداد با تعریف مقابل آن به‌کار‌رفته اند
  1. بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که مشخصات آن در بیمه‌نامه درج شده است و در ازای دریافت حق‌بیمه، جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه‌نامه بر‌عهده‌می گیرد‌
  2. بیمه گزار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد کرده و متعهد پرداخت حق‌بیمه است
  3. ذی‌نفع: بیمه گزار یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیمه گزار تعیین کرده و در تمام یا قسمتی از مورد بیمه نفع داشته است و بر‌اساس مندرجات بیمه‌نامه، تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می‌شود
  4. حق‌بیمه: وجهی که بیمه گزار در مقابل تعهدات بیمه‌گر می‌پردازد و انجام تعهدات بیمه‌گر منوط‌به پرداخت حق‌بیمه به‌نحوی است که در بیمه‌نامه توافق شده است
  5. مدت بیمه: یک‌سال شمسی است که شروع و انقضای آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌شود. درهرحال پایان مدت قرارداد در صورت نبودن شرط خلاف،‌ تاریخ انقضای مندرج در بیمه‌نامه است
  6. شرایط اعتبار بیمه‌نامه: اعتبار بیمه‌نامه منوط‌به پرداخت حق‌بیمه مقرر، به‌ترتیبی است که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص شده است
  7. فرانشیز: بخشی از هر خسارت که به عهده بیمه گزار است و میزان آن در شرایط خصوصی تعیین می‌‌شود
  8. وجوه: شامل پول (اسکناس‌ها و مسکوکات رایج داخلی و خارجی)، انواع شمش و سکه (طلا و نقره)، انواع چک‌های بانکی تضمین‌شده، انواع اوراق بهادار (اوراق مشارکت، اوراق قرضه دولتی، اوراق سهام، گواهی سپرده و ...)، ‌تمبر، سفته‌ها و برات‌های تمبر‌شده و تحریر‌شده و چک‌های واگذاری مشتریان می‌شود
  9. محل موضوع بیمه : قسمت داخلی هر ساختمان که نشانی و مشخصات آن در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد بیمه‌نامه درج شده است و برای نگهداری یا تبادل وجوه در صندوق در اختیار بیمه گزار قرار دارد
  10. وجوه در صندوق: تمامی وجوهی که در محل موضوع بیمه در گاوصندوق‌(ها)یی که در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد بیمه‌نامه تعیین‌شده نگهداری می‌شوند و یا وجوه روی پیشخوان بیمه گزار که توسط مشتری به تحویل‌دار مربوطه تحویل شده است. وجوه موجود در دستگاه‌های خودپرداز(ATM) داخل بانک‌ها نیز جزء مصادیق وجوه در صندوق محسوب می‌شوند
  11. مدت زمان حمل وجوه: فاصله زمانی که به‌محض دریافت وجوه توسط حامل شروع می‌شود و به‌محض تحویل در مقصد به صندوقدار و یا هر شخص دیگری که در شرایط خصوصی و فرم پیشنهاد تعیین‌شده، پایان می‌یابد
  12. وجوه در راه: تمامی وجوهی که در مدت زمان حمل توسط وسایل نقلیه معین ودر مسیرهای اعلام شده در شرایط خصوصی و فرم پیشنهادحمل می‌شوند
 • ماده 3- موضوع بیمه:
  بیمه وجوه در صندوق و یا وجوه در راه به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی و فرم پیشنهاد بیمه‌نامه که بر‌اساس آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در ازای انجام وظایف بیمه گزار و در صورت تحقق خطرات بیمه‌شده، خسارات وارده به بیمه گزار یا ذی‌نفع را جبران کند
فصل دوم: خطرات وحوادث تحت پوشش
 • ماده 4-:
  خطرات و حوادث تحت پوشش برای وجوه در صندوق و وجوه در راه به شرح زیر است:
  1. سرقت مسلحانه و غیر‌مسلحانه با شکست حرز
  2. آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه
  3. تصادف و یا تصرف وسیله نقلیه حامل وجوه؛
  4. تصادف و تصادم شناورهای دریایی و کشتی و غرق آن‌ها و دزدی دریایی و سوانح مربوط‌به قطار و هواپیماهای حامل وجوه و هواپیماربایی.
فصل سوم: استثنائات
 • ماده 5- :
  خسارت‌های ناشی از حوادث و خطرات زیر تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست؛‌ مگر آنکه در بیمه‌نامه یا الحاقیه‌ آن به‌نحو دیگری توافق شده باشد
  1. اعتصاب، شورش، اغتشاش و بلوا؛
  2. جنگ (اعم از اینکه اعلام شده یا نشده باشد)، عملیات خصمانه و انقلاب
  3. زلزله، سیل، طوفان و طغیان رودخانه‌ها
  4. حمل وجوه در خارج از قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران
  5. وجوه موجود در دستگاه‌های خود پرداز(ATM )خارج از محل موضوع بیمه.
 • ماده 6